Unijny system oszczędzania na emeryturę

Ogólnoeuropejski system oszczędzania emerytalnego ma zapewnić nowe możliwości obywatelom Unii Europejskiej. Wprowadzona zostanie możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenie przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego Unii - informuje Prawo.pl. Można też będzie zaoszczędzić na podatkach.

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze.
Unijny system oszczędzania na emeryturę
Foto: Pixabay.com

Chodzi o projekt ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych (OIPE), który rząd przekazał właśnie do konsultacji publicznych. Ustawa ma wdrożyć do polskiego porządku prawnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) - przypomina Prawo.pl. Projektowana ustawa ma wejść w życie 15 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z projektowanym art. 4 umowę o prowadzenie konta OIPE będzie mogła zawrzeć już osoba małoletnia, która ukończyła 16 lat. Zostanie dla niej wprowadzone dodatkowe ograniczenie wpłat - tylko do wysokości dochodów uzyskanych przez nią w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Jak podaje Prawo.pl, wypłata zaoszczędzonych środków będzie następowała wyłącznie: na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia.

Musi też być spełniony następujący warunek: wpłaty na konto OIPE albo subkonto OIPE muszą być dokonywane co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonanie ponad połowy wartości wpłat musi nastąpić nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty; na wniosek osoby uprawnionej albo spadkobiercy (w przypadku śmierci oszczędzającego).

Ustawa (projektowany art. 7) przewiduje również możliwość dziedziczenia zgromadzonych na koncie OIPE środków.

Zachętą dla oszczędzających w systemie OIPE ma być zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Taką możliwość będą miały jednak wyłącznie osoby, które wypłacą zgromadzone oszczędności dopiero po 60. roku życia bądź nabędą uprawnienia emerytalne i ukończą 55 lat oraz jednocześnie będą oszczędzać na OIPE, co najmniej przez pięć dowolnych lat lub gdy ponad połowa wartości wpłat na OIPE zostanie dokonana nie później niż na pięć lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę.

Natomiast dochody z tytułu oszczędzania w ramach OIPE, w tym otrzymane przez uprawnionych na wypadek śmierci oszczędzającego, niezależnie od kraju, w którym jest konto lub dla którego prowadzone jest subkonto, będą stanowiły przychód z innych źródeł.

Według ekspertów cytowanych przez Prawo.pl pomysł ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego jest elementem realizacji swobody przemieszczania się osób w UE. „Planowane regulacje będą przydatne zarówno dla osób, które chcą oszczędzać i pracują w różnych państwach Unii, jak też dla instytucji finansowych” - mówi dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

Zdaniem eksperta stworzenie wewnętrznego rynku indywidualnych produktów emerytalnych będzie sprzyjać budowaniu oszczędności obywateli UE, jak też zwiększy aktywa, jakimi zarządzają instytucje finansowe.


Źródło: WIRTUALNEMEDIA.INFO