Posiedzenie RDS pod przewodnictwem wicepremiera Jarosława Gowina z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego

Omówienie bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju, planowane działania rządu dotyczące wsparcia dla pracowników i pracodawców w dobie pandemii COVID-19 oraz kwestia umowy społecznej – to tematy dzisiejszego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina. W spotkaniu uczestniczył także premier Mateusz Morawiecki, wiceszefowa MRPiT Olga Semeniuk oraz strona społeczna reprezentowana przez związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze.
Posiedzenie RDS pod przewodnictwem wicepremiera Jarosława Gowina z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego
Foto: PAP

- Obecność premiera Morawieckiego na dzisiejszym posiedzeniu RDS to potwierdzenie wagi, jaką polski rząd przywiązuje do dialogu ze stroną społeczną oraz problemów, z jakimi od początku marca mierzy się polska gospodarka, w tym także rynek pracy. Naszym priorytetem jest bowiem utrzymanie możliwie największej liczby miejsc pracy oraz zabezpieczenie płynności finansowej firm, szczególnie tych z najbardziej potrzebujących branż. Może nam w tym pomóc umowa społeczna, nad którą – jestem przekonany – już wkrótce rozpoczniemy prace – podkreśla wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Czym jest Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsze krajowe forum współpracy rządu, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji związkowych,organizacji pracodawców oraz rządu. Członków Rady powołuje Prezydent RP.

Przedstawicielami strony rządowej w RDS są:

 • Jarosław Gowin - Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – przewodniczący RDS,
 • Jacek Sasin - Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych,
 • Marlena Maląg - Minister Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury,
 • Mariusz Kamiński - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Adam Niedzielski - Minister Zdrowia,
 • Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki,
 • Tadeusz Kościński - Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska

oraz

 • Olga Semeniuk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialna za dialog społeczny
 • Sebastian Skuza - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za budżet.

Organizacje związkowe reprezentowane w RDS:

 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
 • Forum Związków Zawodowych,
 • NSZZ "Solidarność"

Reprezentatywne organizacje pracodawców:

 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Konfederacja „Lewiatan”,
 • Związek Rzemiosła Polskiego,
 • Związek Pracodawców Business Centre Club,
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Z głosem doradczym przedstawiciele:

 • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
 • Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 • Głównego Inspektora Pracy.

Geneza i cele RDS

Radę Dialogu Społecznego ustanowił Prezydent RP 22 października 2015 r., na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego.

Zadaniem Rady Dialogu Społecznego jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności i spójności społecznej polskiej gospodarki.

Rada ma także, w praktyczny sposób, realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Rada wspiera również określanie i wdrażanie polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych. Jej rolą jest także budowanie wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej.

kom/ amac/


Źródło: WIRTUALNEMEDIA.INFO