Polska - Kazachstan: okrągły stół dla biznesu

„Kazachstan jest gotów zaoferować polskiemu kapitałowi i technologii unikalne możliwości w kazachstańskich sektorach: rolnictwa, transportu i logistyki, energii odnawialnej, IT i farmaceutycznym, wraz z perspektywą dostępu do rynków Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Chin i Azji Środkowej” - powiedział Alim Kirabayev, ambasador Kazachstanu w Polsce.

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze.
Polska - Kazachstan: okrągły stół dla biznesu
PAP/Kadr z filmu

Ułatwienia dla polskich inwestorów i perspektywy stabilnej współpracy gospodarczej z Kazachstanem były tematem wideokonferencji „Polska-Kazachstan: okrągły stół dla biznesu”, zorganizowanej przez Ambasadę Kazachstanu 6 listopada 2020 w Centrum Prasowym PAP. W konferencji wzięli udział eksperci z obu krajów.

Kazachstan jest najważniejszym partnerem Polski w Azji Centralnej. Eksport polskich towarów do Kazachstanu - głównie wyrobów sektora farmaceutycznego, środków higienicznych (Polpharma, Selena) i sprzętu rolniczego, w trudnych warunkach pandemii wzrósł o 50 proc. w stosunku do 2019 roku i szacuje się, że na koniec 2020 jego wartość przekroczy 800 mln dolarów.

„Polskie firmy potrzebują wiarygodnych partnerów biznesowych. Dla Polski Kazachstan jest czwartym rynkiem eksportowo-importowym na Wschodzie. Polskie firmy chcą być hubem na rynki UE - już 150 firm importuje towary z Kazachstanu” - stwierdził Janusz Piechociński, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska - Azja (wicepremier, minister gospodarki w latach 2012-2015). Izba rozszerza kontakty, szuka kanałów zbytu dla kazachstańskich produktów, przeprowadza ocenę potencjalnego zainteresowania na rynkach europejskich oraz dokonuje analizy kosztów wprowadzenia na rynki, certyfikacji i logistyki.

Dla firm kazachstańskich Polska stanowi „bramę” do wejścia na rynki Unii Europejskiej. Jest również krajem z ogromnym potencjałem do reeksportu produktów z Kazachstanu - głównie surowców. „Kluczową sprawą jest uproszczenie głównych łańcuchów logistycznych i transportowych między naszymi krajami” - podkreślił Alim Kirabayev, ambasador Kazachstanu w Polsce.

„Z Polską łączy nas partnerstwo strategiczne. Dwustronny obrót wyniósł w 2019 1,8 mld USD, a wartość bezpośrednich polskich inwestycji w Kazachstanie wyniosła 132 mln USD. Pragniemy poszerzać współpracę we wdrażaniu nowych technologii dla sektora rolniczego, w sektorze farmaceutycznym, IT, projektach w zakresie przemysłu 4.0” - powiedział Timur Tilinin, zastępca prezesa zarządu Spółki Narodowej KAZAKH INVEST.

Rząd Kazachstanu wspiera inwestorów zagranicznych. Służą temu ulgi inwestycyjne, celne i podatkowe, finansowanie inwestycji, gwarancje na wsparcie finansowe, ochrona inwestorów i zawartych umów, rekompensaty wydatków na B+R (badania i rozwój), swobodny przepływ kapitału oraz międzynarodowy arbitraż finansowy oparty na prawie brytyjskim.

„Prawo kazachstańskie traktuje wszystkich inwestorów jednakowo, bez względu na kraj pochodzenia” - zaznaczył Ardak Zebeshev, zastępca przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego MSZ Kazachstanu.

W Kazachstanie powstały Rada Inwestorów Zagranicznych, Rada Koordynacyjna ds. Przyciągania Inwestycji przy rządzie Kazachstanu oraz Międzynarodowe Centrum Finansowe w Astanie, przy którym funkcjonuje centrum arbitrażowe, rozsądzające spory w oparciu o prawo brytyjskie. Inwestorów chroni kazachstańska umowa o wsparciu i ochronie wzajemnych inwestycji oraz funkcja rzecznika inwestycyjnego w randze premiera. Według danych z raportu „Doing Business” Deloitte’a Kazachstan znajduje się w czołówce krajów z najlepszą ochroną inwestorów mniejszościowych.

Zdaniem Aleksandra Siemaszki, zastępcy dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju ukierunkowanie Kazachstanu na przyciągnięcie dużych inwestycji zagranicznych może stanowić barierę dla polskiego sektora MŚP. Mali i średni przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać z programu wsparcia eksportu dla firm wchodzących na nowe rynki, oferowanego przez Państwowy Fundusz Rozwoju i finansowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kazachstan, położony strategicznie na szlaku między Chinami i Europą jest najważniejszym beneficjentem 4 najważniejszych korytarzy Nowego Jedwabnego Szlaku i łączy 60 proc. rynków obejmujących 65 proc. gospodarki światowej. Kraj szczyci się doskonałą współpracą z Chinami i oferuje centra przeładunkowe oraz specjalne strefy ekonomiczne na granicy z ChRL. Zapewnia nie tylko stabilność polityczną i ekonomiczną, ale i rosnący popyt wewnętrzny.

Rolnictwo to najważniejszy sektor gospodarki Kazachstanu. Kazachstańskie produkty rolne są eksportowane do 70 krajów świata. Ulgi preferencyjne dla projektów agrarnych oraz subsydia państwowe sprawiają, że średnia rentowność hodowli zwierząt wynosi 25 proc., natomiast rentowność uprawy roślin sięga 40 proc.

„Rolnictwo zapewnia stabilność społeczną i gospodarczą. Dlatego państwo, realizując program rozwoju rolnictwa w Kazachstanie, oferuje ziemię, dostęp do podstawowych rynków eksportowych, zasoby finansowe i szeroki potencjał dla sektorów technologicznych związanych z rolnictwem” - zaznaczył Nurbek Daibekov, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Kazachstanu.


Źródło: WIRTUALNEMEDIA.INFO