Pierwszy dzień Ministerialnej Konferencji na rzecz wolności religii lub przekonań

Zakończył się pierwszy dzień wirtualnej Ministerialnej Konferencji na rzecz wolności religii lub przekonań, w której udział wzięli przedstawiciele prawie 60 państw i organizacji międzynarodowych, reprezentowanych m.in. przez ministrów spraw zagranicznych, wiceszefów dyplomacji oraz specjalnych wysłanników ds. wolności religii.

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze.
Pierwszy dzień Ministerialnej Konferencji na rzecz wolności religii lub przekonań
Foto: GOV.pl

Otwierając konferencję, Minister Spraw Zagranicznych RP Zbigniew Rau podkreślił, że wolność religii lub przekonań jest fundamentalnym prawem człowieka. Niestety wiele osób, w tym szczególnie tych należących do mniejszości religijnych, doświadcza łamania tego podstawowego prawa, a pandemia COVID-19 pogłębiła jeszcze ten problem. Minister wezwał uczestników konferencji do wzmożenia wysiłków na rzecz ochrony i promocji wolności religii lub przekonań.

W przemówieniu otwierającym Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo, dziękując Polsce za organizację konferencji, zwrócił uwagę na to, że wydarzenia takie jak dzisiejsza konferencja dają nadzieję na to, że kontynuowane będą wysiłki na rzecz zagwarantowania wolności religii lub przekonań.

W wystąpieniach przedstawicieli wielu państw wybrzmiała troska o stan przestrzegania wolności religii i przekonań na świecie.

Podsumowując obrady, Sekretarz Stanu w MSZ Piotr Wawrzyk wymienił szereg konkretnych działań, takich jak np. dialog międzyreligijny czy właściwe wykorzystanie nowoczesnych technologii, jakie wspólnota międzynarodowa może podjąć w celu zapewnienia wolności religii.

W drugim dniu konferencji zaplanowane są trzy sesje tematyczne dotyczące m.in. związków wolności religii lub przekonań z bezpieczeństwem oraz z Celami Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030. Uczestnicy dyskusji - przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacji religijnych - zastanowią się również jak współpraca międzynarodowa pomiędzy wieloma podmiotami działającymi na rzecz wolności religii może przyczynić się do jej promocji w trudnych czasach pandemii.

kom/ mkr/ godl/


Źródło: WIRTUALNEMEDIA.INFO