Ludzie kultury mogą już składać wnioski o tzw. świadczenie postojowe

15 grudnia br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zwaną Tarczą Antykryzysową 6.0 zapewniającą wsparcie dla osób prowadzących działalność fotograficzną, związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych oraz działalność postprodukcyjną w tej dziedzinie - informuje Prawo.pl. Według serwisu jest to koło ratunkowe dla ludzi kultury.

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze.
Ludzie kultury mogą już składać wnioski o tzw. świadczenie postojowe
Foto: Pixabay.com

Jak wyjaśniają Prawu.pl przedstawiciele resortu kultury, w nowej tarczy zostały zamieszczone przepisy dotyczące wsparcia osób świadczących pracę wyłącznie w oparciu o umowy cywilnoprawne, takich jak: osoby wykonujące prace twórcze, artystyczne, upowszechnieniowe lub wspierające działalność twórczą i artystyczną, przewodnicy i edukatorzy muzealni oraz osoby pracujące przy tworzeniu utworów audiowizualnych. Osoby te będą mogły skorzystać ze świadczenia postojowego i możliwości zwolnienia ze składek ZUS.

Według Magdy Tomaszewskiej z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, cytowanej przez Prawo.pl, w Tarczy 6.0 znalazły się także zapisy znacznie rozszerzające dostępność przedsiębiorców z sektora kultury (producentów i dystrybutorów filmów oraz kina, a także przewodników i edukatorów muzealnych oraz podmiotów prowadzących działalność muzealną) do narzędzi wparcia finansowego. Będą oni mogli korzystać z takich rozwiązań jak: aplikowanie o środki na ochronę miejsc pracy (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2 tys. zł przez 3 miesiące), zwolnienie ze składek ZUS, dotacje dla małych i średnich przedsiębiorców w wysokości do 5 tys. zł.

Zwolnienie ze składki ZUS obejmie przychody z umów zawartych między 31 grudnia 2020 r. a 1 kwietnia 2021 r. Z tym, że przychód z wszystkich umów zlecenia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekroczy 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Dodatkowo ustawa 6.0 wprowadza jego limit, przychód zawiera do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Od nadwyżki ponad tę kwotę składki trzeba naliczyć i przekazać ZUS. Wniosek o niepłacenie składek trzeba złożyć w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy.

Zgodnie z nowymi przepisami osobie nieposiadającej innego tytułu do ubezpieczeń społecznych przysługuje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. Pod warunkiem, że dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to świadczenie, nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.


Źródło: WIRTUALNEMEDIA.INFO