Europosłowie zgodni co do oceny postępowania władz tureckich wobec opozycji

Tylko dwóch europosłów głosowało przeciwko rezolucji PE, w której Parlament wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu ciągłych ataków i nacisków tureckich władz na partie opozycyjne. Dokument przyjęto 603 głosami za; 67 europosłów wstrzymało się od głosu.

Europosłowie zgodni co do oceny postępowania władz tureckich wobec opozycji
Foto: Materiały prasoweEuroposłowie potępili represje wobec opozycyjnych partii politycznych, w szczególności Ludowej Partii Demokratycznej HDP, i wezwali rząd turecki do zapewnienia wszystkim partiom możliwości swobodnego i pełnego wykonywania swoich działań, zgodnie z podstawowymi zasadami pluralistycznego i demokratycznego systemu.

W rezolucji przypomniano akt oskarżenia złożony przez Naczelnego Prokuratora Turcji w Trybunale Konstytucyjnym, z wnioskiem o rozwiązanie HDP, trzeciej co do wielkości partii politycznej w parlamencie tureckim oraz zakaz prowadzenia działalności politycznej wobec prawie 500 członków HDP. Sprawa przeciwko HDP jest kulminacją wieloletnich represji, w ramach których skazano tysiące członków partii, kadry kierowniczej, parlamentarzystów, lokalnych radnych i burmistrzów, głównie pod zarzutem terroryzmu.

Według eurodeputowanych zezwolenie HDP na niezakłócony udział w demokratycznych życiu Turcji jest najlepszym sposobem na zwiększenie inkluzywności społeczeństwa tureckiego i nadanie pozytywnego impulsu pokojowemu rozwiązaniu kwestii kurdyjskiej.

W rezolucji potępiono również decyzje władz tureckich dotyczące usunięciu z urzędu demokratycznie wybranych burmistrzów na podstawie wątpliwych dowodów i zastąpienia ich niewybieralnymi zarządcami. Wytknięto też władzom Turcji działania polityczne, ustawodawcze i administracyjne podjęte w celu sparaliżowania gmin kierowanych przez burmistrzów partii opozycyjnych w Stambule, Ankarze i Izmirze.

Działania te nadal podważają zdolność opozycji politycznej do korzystania ze swoich praw i wypełniania jej demokratycznych ról - ostrzegają europosłowie i wzywają Turcję do zapewnienia pluralizmu i poszanowania wolności zrzeszania się i wypowiedzi.

Posłowie do PE oceniają, że poza poprawą w kwestiach polityki zagranicznej, postęp w zakresie negocjacji akcesyjnych zależy od poprawy sytuacji w zakresie praw obywatelskich i praw człowieka oraz praworządności.

woj/