2,5 mld euro na wsparcie artystów i pracowników kultury

COVID-19 wpędził artystów i pracowników kultury w trudną sytuację; potrzebują oni unijnego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek - podkreślali europosłowie w debacie na temat programu UE na rzecz kultury i sektora audiowizualnego. PE zatwierdził program "Kreatywna Europa", opiewający na 2,5 mld euro. To niemal dwukrotnie więcej niż w kończącej się perspektywie finansowej, unijny program na rzecz kultury i sektora audiowizualnego, będący największym jak dotąd zobowiązaniem finansowym UE.

2,5 mld euro na wsparcie artystów i pracowników kultury
Foto: Materiały prasoweWsparcie UE - możliwe wstecznie od 1 stycznia tego roku - będzie kierowane do sektora kultury i sektora kreatywnego. Obejmie zarówno tradycyjne projekty, jak i koncerty na żywo oraz promowanie talentów i zawodowej kariery artystycznej wśród kobiet. Projekty o mniejszej skali mają szanse na wyższe unijne współfinansowanie.

"Kreatywna Europa" składa się z trzech filarów. Najwięcej środków (1,4 mld euro) trafi do komponentu "Media", w ramach którego wsparciem objęte zostaną rozwój, promocja i dystrybucja europejskich filmów i utworów audiowizualnych w Europie i poza nią.

Komponent "Kultura" - to transgraniczne projekty kulturalne i kreatywna współpraca między organizacjami i profesjonalistami w takich dziedzinach jak: muzyka, książki i promocja europejskiej literatury, architektury, a także nagrody i inicjatywy kulturalne UE.

W ramach trzeciego, międzysektorowego mechanizmu wsparcie po raz pierwszy zostanie skierowane do sektora mediów informacyjnych, promującego umiejętność korzystania z mediów, pluralizm, wolność prasy i wysokiej jakości dziennikarstwo oraz pomagając mediom w lepszym stawianiu czoła wyzwaniom związanym z cyfryzacją.

W sektorze kultury i instytucjach kreatywnych znajduje zatrudnienie ok. 3,8 proc. Europejczyków.