Wielki sukces! Ekosystemy słodkowodne w Europie uratowane!

Komisja Europejska mówi jasno: Ramowa Dyrektywa Wodna (RWD) jest kluczowym filarem prawodawstwa UE w dziedzinie środowiska i ma pozostać w obecnej, niezmienionej formie. Wyniki kontroli sprawności wskazują, że opóźnienie w osiąganiu celów RDW...

Wielki sukces! Ekosystemy słodkowodne w Europie uratowane!Komisja Europejska mówi jasno: Ramowa Dyrektywa Wodna (RWD) jest kluczowym filarem prawodawstwa UE w dziedzinie środowiska i ma pozostać w obecnej, niezmienionej formie. Wyniki kontroli sprawności wskazują, że opóźnienie w osiąganiu celów RDW jest „w dużej mierze nie jest spowodowane brakiem przepisów, lecz niskim finansowaniem, powolnym wdrażaniem i niewystarczającą integracją celów środowiskowych z politykami sektorowymi”.